produkter |  ladda ned |  
Ladda ned


Broschyrer EX-55 Gassläcksystem med IG-55
  EX-200 Gassläcksystem med DuPont™ FM-200®
  EX-1230 Gassläcksystem med 3M™ Novec™ 1230
  Sampling Detektering med aspirerande system
  Värmekabel Detektering med Protectowire
     
Produktblad EX-Safe 1U Gassläcksystem och detektering för datarack
  VLF 250 Samplingsdetektor Vesda LaserFOCUS 250 från Xtralis
  VLF 500 Samplingsdetektor Vesda LaserFOCUS 500 från Xtralis 
  VLP Samplingsdetektor Vesda LaserPLUS från Xtralis 
  Micra 25 Samplingsdetektor Stratos Micra 25 från Airsense 
  Micra 100 Samplingsdetektor Stratos Micra 100 från Airsense  
  ASD 535 Samplingsdetektor ASD 535 från Securiton  
  Sigma XT Kontrollenhet Sigma XT från Kentec
  Integritetstest Integritetstest eller läckagetest
     
Förteckningar
Materiallista SBF500 Ingående apparatur och komponenter vid Extings installationer av gassläcksystem.

Exting AB, Sollentunavägen 82-84, 191 40 Sollentuna - Telefon: 08-441 40 80, Felanmälan - 08-400 15 399

Av Camero Webbyrå

Svenska  Engelska
Cookies