om exting |  historik |  
NÅGRA MILSTOLPAR

 

2000 Företaget startades den 25 april 2000 och dess grundare har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och har följt med utvecklingen inom denna under en lång tid. En av anledningarna till att Exting AB startades var att släckgasen FM-200 inte marknadsfördes av något företag inom släcksystemsbranschen i Sverige. Detta plus en stor tilltro till produkten samt dess potential på den Svenska marknaden gav grundarna stort självförtroende och energi till att starta Exting AB. Exting slöt ett samarbetsavtal med det Tyska bolaget KIDDE DEUGRA, som supportade bolaget med produkter och kunskap.          
 
2001 Under januari 2001 fick vi vår första släckinstallation med FM-200 som också var den första civila installationen med FM-200 i ett serverrum i Skandinavien. Kunden var Smart Trust AB som vi senare även installerade ett ytterligare släcksystem till i ett övervakningsrum. Smart Trust AB har under åren varit en återkommande kund med bl.a. två flyttar av sitt serverrum samt årliga service- och underhållsarbeten.

Hösten 2001 vann Exting AB en mycket prestigefull upphandling. Exting fick, i konkurrens med hela Sveriges släckbransch, sluta avtal med Luftfartsverket (LFV) om att installera släcksystem i sju (7) olika zoner i det nya flygtornet på Arlanda flygplats. Totalt skyddar Exting mer än 1 000 m3 i tornet med FM-200 släckmedel från toppen av tornet ner till datahallarna i underjorden!
 
I samband med att Exting vann den stora prestigeorden från LFV så anställde vi vår första projektledare.
 
2002 Inleder Exting AB ett samarbete med Telia (nu TeliaSonera) som till en början var att skydda externa obemannade telestationer med kompletta släcksystem. Detta samarbete har utvecklats under åren till att innefatta flera typer av objekt, servicearbeten m.m. Samarbetet med TeliaSonera pågår än i dag och kommer att så göra under lång tid.
2003 Våren 2003 introducerade Exting AB PanelSafe på den Svenska marknaden, PanelSafe var ett dataskåpsskydd för täta skåp av olika storlek. Produkten var början till Extings arbete med dataskåpsskydd som vi återkommer till längre fram.

Vill KIDDE Sweden överta alla leveranser av släcksystem från sin syster KIDDE DEUGRA i Tyskland. Exting tecknade efter långa förhandlingar ett avtal med KIDDE Sweden som varade i drygt sex månader innan vi blev erbjudna att började samarbeta med det Amerikanska bolaget FIKE Fire Suppressions Engelska Europabolag FIKE Ltd , Guilford, England. Detta samarbete löper fortfarande och har utvecklats mer och mer under åren.
 
2005 Startade vi ett samarbete med det Svenska bolaget Ultra Fog som levererar kompletta släcksystem med vattendimma till oss. Detta samarbete fortgår och har utvecklats under åren.
2006 Startade vårt samarbete med internationella aktörer som bl.a. har tagit oss till Trinidad Tobago, Franska Nya Guinea, Isle of Man, Italien, Nigeria, Ghana, Sudan m.fl. länder.
 
Gick Exting på egen hand ut och breddade vår marknaden till att även inkludera Norge och Finland. Fram till idag har vi haft störst framgång i Norge med ett flertal installationer av släcksystem över hela södra Norge.           
 
2007 Flyttar Exting AB till nya större lokaler i Sollentuna. Företaget har vid detta tillfälle ca. 14 anställda och finns på två ytterligare orter i Sverige, Helsingborg och Visby.
2008 Startade vi ett samarbete med det Amerikanska bolaget SEVO SYSTEMS som levererar Novec 1230 inklusive kompletta systemlösningar.     
 
Efter flera års arbete med internationella skåpsläcksystem beslutar Exting att utveckla en egen modell som är anpassad efter svenska förutsättningar och krav. EX-Safe 1U ritas upp och arbetet att plocka fram systemets olika komponenter startar! 
2009 Ändras ägarbilden inom Exting AB. En av grundarna lämnar bolaget för att starta upp egen verksamhet på andra marknader. Exting Trading AB bildas och övertar utvecklingen av EX-Safe 1U samt försäljningen av en del av Extings produkter.
 
För att komma närmare marknaden och öka servicegraden öppnar Exting ett kontor i Göteborg. Kontoret bemannas från start med tre personer som främst ska arbeta på marknaden söder om Jönköping.      
 
Hösten 2009 lanserar Exting Trading AB företagets första egenutvecklade produkt EX-Safe 1U på den Svenska marknaden. Under december samma år lanseras EX-Safe 1U i Danmark och två månader senare även i Finland och Norge.   
2010 Exting nyanställer två tekniker, en i Sollentuna och en i Göteborg.

Exting Open 2010 spelas detta jubileumsår på Waxholms Golfklubbs natursköna banor och avslutas med en jubileumsbankett!
2010 Fortsättning följer…
 
   
   
   
   


 

Exting AB, Sollentunavägen 82-84, 191 40 Sollentuna - Telefon: 08-441 40 80, Felanmälan - 08-400 15 399

Av Camero Webbyrå

Svenska  Engelska
Cookies